Searching...
Oct 31, 2012

Få innvandrere i Sunndal.

En forholdsvis liten del av befolkningen i Sunndal er innvandrere, sammenlignet med gjennomsnittet for fylket og landet.

Det er fylkesstatistikken for Møre og Romsdal for 2011 som viser dette. Tallene forteller at Sunndal kommune per 1. januar 2012 hadde 460 bosatte innvandrere, og det var 6,4 prosent av den totale befolkningen på 7196 personer. For Tingvoll var tallet 226 innvandrere og 7,3 prosent. I statistikken er det ikke tatt med personer som bor midlertidig på asylsøkermottak. Gjennomsnittet for landet er 11 prosent og for fylket 7,9 prosent.


Det statistikken videre forteller, er at det store flertallet av innvandrere er personer som flytter til Norge fra andre europeiske land for å få seg arbeid. Hele 68 prosent av innvandrerne i fylket kom i 2011 fra Europa, og med stor overvekt fra Polen og Litauen. Den nest største gruppa på 21 prosent kom fra Asia, Tyrkia inkludert. Sju prosent kom fra Afrika.

Det er først og fremst en del kommuner på Sunnmøre som har en stor andel innvandrere i sin befolkning. Det henger sammen med det store behovet for arbeidskraft i disse kommunene. Den største innvandrerkommunen i prosent per 1.1. 2012 var Stordal med 13,6 prosent, videre Sande 13,2 prosent, Ulstein 12,8 prosent, Hareid 12,2 prosent.

Den laveste andelen innvandrere hadde Rindal kommune, med bare 23 personer, som tilsvarte 1,1 prosent. Også naboen Surnadal har få, med 3,5 prosent, Halsa har 3,2 prosent, Nesset 4 prosent. Indre Nordmøre er dermed en region som kjennetegnes av en befolkning som er relativt gammel, det er få personer i såkalt fertil alder mellom 20 og 40 år og det er altså få innvandrere.
29, october 2012
Auraavis.

0 comments :

Post a Comment